Jest to pierwszy tom, z planowanych pięciu, dotyczący historii projektowania oraz konstrukcji amerykańskich ciężkich okrętów artyleryjskich. Omówione są wielkie krążowniki, oraz pancerniki budowane w USA. Każdy z typów został opisany wraz z projektowanymi w tym samym czasie konstrukcjami innych państw. Jako kryterium wyboru wybrano daty rozpoczęcia budowy okrętów. Występowały wówczas duże różnice w czasie budowy w poszczególnych krajach.

   Tom I obejmuje okres końca XIX oraz początków XX wieku. Opisano wszystkie amerykańskie pancerniki i krążowniki pancerne okresu predrednotów.

   Opis zawiera założenia projektowe, oraz konstrukcję okrętów.

   Każdy opisany typ jest zilustrowany. Rysunki zawierają przekroje wzdłużne i poprzeczne, rozkład pomieszczeń, płyt pancernych. Na koniec opisu każdego typu amerykańskiego zamieszczony jest rysunek zbiorczy, na którym zamieszczono obok siebie rysunki wszystkich opisanych zagranicznych odpowiedników danego typu.

   Rysunki zostały wykonane w tej samej skali. Przekroje wzdłużne 1:1000, poprzeczne 1:500. Od tej zasady poczyniono nieliczne wyjątki, za każdym razem zaznaczone w tekście. Pozwala to na porównanie wielkości poszczególnych okrętów.

   Na końcu książki załączono dwie wkładki o rozmiarze A3, zawierające porównanie wielkości wszystkich opisanych w tym tomie ciężkich okrętów USA.

   Dodatkowo załączono dokładne opisy uzbrojenia. Działa zostały rozdzielone na artylerię ciężką, średnią i służącą do samoobrony przed torpedowcami. Posortowano je według kolejności pojawiania się w służbie, bez względu na kaliber czy narodowość.   Podstawowe dane o książce:

Okładka miękka.

Rozmiar: A4

Ilość stron : 361 (wraz ze spisem treści i załącznikami) + 2 wkładki A3

Ilość rysunków: 123

Ilość zdjęć: 203

ISBN: 978-83-62989-74-4Koszt 100 zł + koszty transportu.

Istnieje możliwość odbioru osobistego oraz uzyskania podpisu autora.Zamówienia można składać na adres:

maciej.chodnicki@giga-hard.com.pl

tel: 602 183 986